HOMEOPATICKé LIEKY - úČINKY, POUŽITIE A RIZIKá - LIEK
Hlavná / Liek / 2020

Homeopatické liekyRedakcia Choice
inhalátor
inhalátor
Doktor Samuel Hahnemann založil homeopatiu pred viac ako 200 rokmi, čím položil základy homeopatickým liekom. Zložky pre homeopatické lieky a spôsob ich pôsobenia sú odvodené od podobného princípu. Tento princíp