GéNOVá TERAPIA - LIEČBA, úČINKY A RIZIKá - OŠETRENIE

Génová terapiaRedakcia Choice
kapary
kapary
V kontexte génovej terapie sa gény na liečenie genetických chorôb vkladajú do ľudského genómu. Génová terapia sa spravidla používa pri závažných ochoreniach, ako je SCID alebo septická granulomatóza spôsobená konvenčnými