DIAZOXID - úČINOK, APLIKáCIA A RIZIKá - AKTÍVNE ZLOŽKY

diazoxidRedakcia Choice
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Diazoxid je jedným z najdôležitejších derivátov benzotiadiazínu. Liek sa používa ako otvárač draslíkových kanálov pri liečení hypoglykémie a podáva sa perorálne vo forme kapsúl. Účinok diazoxidu je u. a. na inhibíciu