CRIGLER-NAJJAROV SYNDRóM - PRíČINY, PRíZNAKY A LIEČBA - CHOROBY
Hlavná / Choroby / 2020

Crigler-Najjarov syndrómRedakcia Choice
Trapéziový sval
Trapéziový sval
Crigler-Najjarov syndróm je mimoriadne zriedkavé dedičné ochorenie. U pacientov s týmto ochorením je metabolizmus krvi narušený zníženou aktivitou enzýmu UDP-glukuronyltransferázy. Možnosti liečby siahajú od fototerapie