LIEČBA - LIEČBA, úČINKY A RIZIKá - OŠETRENIE

Dobre vyliečiťRedakcia Choice
inhalátor
inhalátor
Zdravotné účinky liečivej vody sú známe už po stáročia. Liečebná kúra sa stala skutočne populárnou v 18. storočí, keď sa liečivé pramene vo väčšej miere využívali aj na vnútorné čistenie tela.