ANTAGONISTA AT1 - úČINOK, APLIKáCIA A RIZIKá - AKTÍVNE ZLOŽKY

AT1 antagonistaRedakcia Choice
Hemangióma (krvná špongia)
Hemangióma (krvná špongia)
Antagonista AT1 sa používa na zníženie krvného tlaku a na liečenie srdcového zlyhania. Je to skupina rôznych účinných látok, ale všetky majú rovnaký cieľ.