ANTIARYTMIKá - úČINOK, APLIKáCIA A RIZIKá - LIEK
Hlavná / Liek / 2020

antiarytmikáRedakcia Choice
Liečba a prevencia osýpok u detí
Liečba a prevencia osýpok u detí
Antiarytmiká sú lieky používané na liečbu nepravidelného srdcového rytmu. Používajú sa hlavne na tachykardiu, zrýchlený tlkot srdca. Pri bradykardii, pri pomalej srdcovej reakcii sa odporúča radšej kardiostimulátor ako liek