ÚZKOSTNá PORUCHA - PRíČINY, PRíZNAKY A LIEČBA - CHOROBY
Hlavná / Choroby / 2020

Úzkostná poruchaRedakcia Choice
Reflexná pupienková šľacha
Reflexná pupienková šľacha
Úzkostná porucha, úzkostná neuróza, je psychosomatické ochorenie, pri ktorom sú postihnutí postihnutí predovšetkým záchvatmi úzkosti alebo záchvaty paniky. Fyzické príznaky väčšinou sprevádzajú úzkostnú poruchu bez toho, aby boli sprevádzané fyzickou chorobou