ALLICíN - úČINOK, APLIKáCIA A RIZIKá - AKTÍVNE ZLOŽKY

allicínRedakcia Choice
kapary
kapary
Allicín sa vyrába v cesnaku (Allium sativum) z enzymatickej reakcie, keď sa ničí vlastné tkanivo rastliny. Látka obsahujúca síru sa rýchlo rozkladá na zložky, ktoré majú tiež účinky na podporu zdravia. Na