WATERHOUSE-FRIDERICHSENOV SYNDRóM - PRíČINY, PRíZNAKY A LIEČBA - CHOROBY
Hlavná / Choroby / 2020

Waterhouse-Friderichsenov syndrómRedakcia Choice
Trapéziový sval
Trapéziový sval
Waterhouse-Friderichsenov syndróm je pomerne zriedkavé ochorenie, ktoré však predstavuje obrovské riziko pre život postihnutej osoby, a preto je mimoriadne dôležité, aby po diagnostike bola okamžitá intenzívna starostlivosť