PRETRVáVAJúCI VEGETATíVNY STAV (APALICKý SYNDRóM) - PRíČINY, PRíZNAKY A LIEČBA - CHOROBY
Hlavná / Choroby / 2020

Vegetatívny stav (apalický syndróm)Redakcia Choice
Príčiny a liečba infarktu myokardu a angíny pectoris
Príčiny a liečba infarktu myokardu a angíny pectoris
Ak väčšina alebo všetky mozgové funkcie zlyhajú, ale funkcie mozgového kmeňa, diencefalonu a miechy zostanú, označuje sa to ako pretrvávajúci vegetatívny stav alebo apalický syndróm (PVS).