TRIZóMIA 22 - PRíČINY, PRíZNAKY A LIEČBA - CHOROBY
Hlavná / Choroby / 2020

Trizómia 22Redakcia Choice
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Trizómia 22 je dedičné ochorenie, pri ktorom je chromozóm 22 prítomný trikrát. Toto ochorenie vedie k kognitívnym aj fyzickým postihnutiam. Postihnuté sa môžu podľa obmedzenia líšiť v závažnosti