TANGIEROVA CHOROBA - PRíČINY, PRíZNAKY A LIEČBA - CHOROBY
Hlavná / Choroby / 2020

Tangerova chorobaRedakcia Choice
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Tangierova choroba je mimoriadne zriedkavé dedičné ochorenie medzi približne 100 dokumentovanými prípadmi. Pacienti s týmto ochorením trpia poruchou metabolizmu lipidov a zníženou produkciou HDL cholesterolu. Metódy kauzálnej terapie