ZRAKOVá OSTROSŤ - FUNKCIA, úLOHA A CHOROBY - KRPERPROZESSE

Zraková ostrosťRedakcia Choice
inhalátor
inhalátor
Vizuálna ostrosť je ostrosť, s ktorou sa na sietnici živej bytosti reprodukuje vizuálny dojem z prostredia a spracúva sa v jej mozgu. Faktory, ako je hustota receptora, veľkosť receptívneho poľa a anatómia dioptrie