SCHIZOAFEKTíVNE PORUCHY - PRíČINY, PRíZNAKY A LIEČBA - CHOROBY
Hlavná / Choroby / 2020

Schizoafektívne poruchyRedakcia Choice
Hemangióma (krvná špongia)
Hemangióma (krvná špongia)
Schizoafektívne poruchy sú duševné choroby, ktoré sa prejavujú buď v jednej fáze, alebo v striedavých fázach manických, depresívnych a schizofrenických symptómov. Melancholické depresívne symptómy sú tiež súčasťou klinického obrazu