ŠTíTNA ŽĽAZA - PRíČINY, PRíZNAKY A LIEČBA - CHOROBY
Hlavná / Choroby / 2020

Štítna žľazaRedakcia Choice
Proline
Proline
Štítna žľaza často vyzerá horšie, ako v skutočnosti je, a iba vo veľmi malom počte prípadov predstavuje pre dotknutú osobu hrozbu. V rozvojových krajinách je oveľa častejšia ako v bohatých priemyselných krajinách a tiež