RANŠIE ŠNúRKY - ŠTRUKTúRA, FUNKCIA A CHOROBY - ANATÓMIA
Hlavná / Anatómia / 2020

Ranšie šnúrkyRedakcia Choice
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Neurológ chápe Ranvierove šnurovacie prstene ako exponované oblasti axónov. Šnurovacie krúžky teda hrajú dôležitú úlohu pri solárnom vedení excitácie a pri vytváraní akčných potenciálov. Pri demyelinizácii