PROPIVERIN - úČINOK, APLIKáCIA A RIZIKá - AKTÍVNE ZLOŽKY

propiverinRedakcia Choice
kapary
kapary
Propiverín patrí do skupín účinných látok antispasmodík a svalových relaxancií. Výhodne je tento liek predpísaný deťom s močovou inkontinenciou.