PROGRESíVNA SYSTéMOVá SKLERODERMIA - PRíČINY, PRíZNAKY A LIEČBA - CHOROBY
Hlavná / Choroby / 2020

Progresívna systémová sklerodermiaRedakcia Choice
kapary
kapary
Progresívna systémová sklerodermia (PSS) je chronické zápalové ochorenie spojivového tkaniva a cievneho systému, ktoré je spôsobené dysreguláciou imunitného systému tela. Ženy budú s väčšou pravdepodobnosťou progresívne