FANTóMOVá BOLESŤ - PRíČINY, PRíZNAKY A LIEČBA - CHOROBY
Hlavná / Choroby / 2020

Fantómová bolesť



Redakcia Choice
Trapéziový sval
Trapéziový sval
Fantómová bolesť, známa tiež ako fantómová končatina, je bolesť spojená predovšetkým s chýbajúcimi alebo amputovanými končatinami. Aj keď časti tela už neexistujú, postihnuté osoby pociťujú bolesť. Fantómová bolesť patrí ďalej