ODONTOGENéZA - FUNKCIA, úLOHA A CHOROBY - KRPERPROZESSE

OdontogenezeRedakcia Choice
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Proces formovania a formovanie zubov sa nazýva odontogenéza. Presnejšie povedané, rozumie sa to obdobie, v ktorom sa tvoria prvé výbežky mliečnych zubov a vybuchnú zuby trvalého chrupu, vrátane