OKULOMOTORICKý NERV - ŠTRUKTúRA, FUNKCIA A CHOROBY - ANATÓMIA
Hlavná / Anatómia / 2020

Okulomotorický nervRedakcia Choice
Proline
Proline
Ako okulomotorický nerv III. Volal sa kraniálny nerv. Ovláda početné pohyby očí.