PAGETOVA CHOROBA - PRíČINY, PRíZNAKY A LIEČBA - CHOROBY
Hlavná / Choroby / 2020

Pagetova chorobaRedakcia Choice
inhalátor
inhalátor
Pagetova choroba je choroba kostry, ktorá je známa aj ako osteodystrofia deformans. Pri Pagetovej chorobe je narušený metabolizmus kostí, čo vedie k zhrubnutiu kostí. Pagetova choroba