MEZLOCILíN - úČINKY, POUŽITIE A RIZIKá - AKTÍVNE ZLOŽKY

mezlocilinRedakcia Choice
kapary
kapary
Mezlocilín je typické širokospektrálne antibiotikum so širokým spektrom aplikácií. Používa sa pri rôznych bakteriálnych infekciách.