MASáŽE - LIEČBA, úČINKY A RIZIKá - OŠETRENIE

masážRedakcia Choice
Proline
Proline
Masáž je technika pohybov rúk vyvinutá vo východnej Afrike a v čínskych a indických oblastiach, ktorá má pozitívny vplyv na svaly tela. Pôvod masáže siaha až do 3. tisícročia pred Kristom. BC späť. Nemec