LENZ MAJEWSKIHO SYNDRóM - PRíČINY, PRíZNAKY A LIEČBA - CHOROBY
Hlavná / Choroby / 2020

Lenz-Majewskiho syndrómRedakcia Choice
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Lekár pozná typ hyperostotickej krátkej postavy ako Lenz-Majewskiho syndróm, ktorý je spojený s cutix laxa a osteosklerózou. Syndróm je založený na mutácii v géne PTDSS1 v mieste génu 8q22.1. Príčinná