KLüVER-BUCY SYNDRóM - PRíČINY, PRíZNAKY A LIEČBA - CHOROBY
Hlavná / Choroby / 2020

Klüver-Bucyho syndrómRedakcia Choice
kapary
kapary
Klüver-Bucyho syndróm popisuje zmenu emocionálneho prejavu. Toto sa v podstate spracováva v limbickom systéme. Poškodenie vedie k zásadným zmenám v správaní.