INTRAUTERINNá INSEMINáCIA - LIEČBA, úČINKY A RIZIKá - OŠETRENIE

Vnútromaternicové oplodnenieRedakcia Choice
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Intrauterinná inseminácia (IUI) opisuje metódu tzv. Asistovanej fertilizácie. To má veľmi málo spoločného s umelým oplodnením, pretože medzi vajíčkom a spermatickou bunkou nie je mimo tela žiadne oplodnenie