VKLADACIA TENDENCIA - PRíČINY, PRíZNAKY A LIEČBA - CHOROBY
Hlavná / Choroby / 2020

Vkladová tendopatiaRedakcia Choice
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Vkladacie tendopatie sú bolestivé stavy spôsobené podráždením vloženia šľachy pri prechode zo šľachy na kosť. Najmä atléti sú postihnutí inzerčnými tendinopatiami.