NEOČAKáVANé SEMENNíKY (MALDESCENSUS VARLE) - PRíČINY, PRíZNAKY A LIEČBA - CHOROBY
Hlavná / Choroby / 2020

Neostúpené semenníky (Maldescensus varlata)Redakcia Choice
Hemangióma (krvná špongia)
Hemangióma (krvná špongia)
Ak jedno alebo obidve semenníky nie sú v šourku po narodení dieťaťa, jedná sa o vývojovú poruchu, nevzniknuté semenníky. Takéto nezstúpené semenníky si takmer vždy vyžadujú lekárske ošetrenie.