MOČOVý MECHúR - ŠTRUKTúRA, FUNKCIA A CHOROBY - ANATÓMIA
Hlavná / Anatómia / 2020

mechúrRedakcia Choice
Hemangióma (krvná špongia)
Hemangióma (krvná špongia)
Ako elastický dutý orgán sa močový mechúr primárne používa na ukladanie moču, kým sa nevyprázdni močovou trubicou. Močový mechúr môže byť ovplyvnený mnohými rôznymi poruchami psychologického a / alebo somatického pôvodu.