VLASOVé BUNKY - ŠTRUKTúRA, FUNKCIA A CHOROBY - ANATÓMIA
Hlavná / Anatómia / 2020

Vlasová bunkaRedakcia Choice
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Vlasové bunky sú senzorické bunky, ktoré sa nachádzajú vo vnútornom uchu v slimákovi a v rovnovážnych orgánoch. Sú zaraďovaní do kategórie mechanoreceptorov, pretože obsahujú zvuky a vestibulárne prichádzajú ako mechanické podnety