OCHORENIE SKLENýCH KOSTí (OSTEOGENESIS IMPERFECTA) - PRíČINY, PRíZNAKY A LIEČBA - CHOROBY
Hlavná / Choroby / 2020

Ochorenie sklených kostí (osteogenesis imperfecta)Redakcia Choice
inhalátor
inhalátor
Ochorenie sklených kostí alebo osteogenéza imperfecta je genetické ochorenie, pri ktorom je narušená rovnováha kolagénu, a preto sa kosti ľahko zlomia a deformujú. Priebeh ochorenia sklovca závisí od