ELEKTROENCEFALOGRAFIA - LIEČBA, úČINKY A RIZIKá - OŠETRENIE

ElectroencephalographyRedakcia Choice
Tradičná čínska medicína
Tradičná čínska medicína
Elektroencefalografia (EEG) je neinvazívna metóda merania elektrickej mozgovej aktivity. V nemčine sa hovorí aj o meraní mozgových vĺn. Elektroencefalografia je úplne bezpečná a používa sa v oboch