BUSPIRON - úČINOK, APLIKáCIA A RIZIKá - AKTÍVNE ZLOŽKY

buspironRedakcia Choice
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Buspiron je látka proti úzkosti. Používa sa na liečbu úzkostných porúch.