CYSTICKá ŽĽAZA - ŠTRUKTúRA, FUNKCIA A CHOROBY - ANATÓMIA
Hlavná / Anatómia / 2020

Vezikulárna žľazaRedakcia Choice
Proline
Proline
Pár doplnkových pohlavných žliaz sa u mužov nazýva vezikulárna žľaza. Sú umiestnené nad prostatou a spolu so spermatickým kanálikom sú otvorené do močovej trubice. Vezikulové žľazy poskytujú pre ejakulát zásaditý význam