OČNá ENDOSKOPIA (OFTALMOSKOPIA) - LIEČBA, úČINKY A RIZIKá - OŠETRENIE

očné pozadieRedakcia Choice
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Oftalmoskopia alebo oftalmoskopia je rutinné vyšetrenie u očného lekára. Používa sa nielen pri očných chorobách, ale aj pri chorobách, ktoré sú pre oči nebezpečné, napríklad pri cukrovke. Týmto vyšetrovaním sa kontroluje, či