SUBKLAVIáNNA ARTéRIA - ŠTRUKTúRA, FUNKCIA A CHOROBY - ANATÓMIA
Hlavná / Anatómia / 2020

Subclaviánska artériaRedakcia Choice
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Subclaviánska artéria sa nazýva subclaviánska artéria. Je zodpovedný za celú dodávku krvi do ramena.