ALIROCUMAB - úČINOK, APLIKáCIA A RIZIKá - AKTÍVNE ZLOŽKY

AlirocumabRedakcia Choice
Príčiny a liečba infarktu myokardu a angíny pectoris
Príčiny a liečba infarktu myokardu a angíny pectoris
Alirocumab je experimentálne liečivo používané na liečbu hypercholesterolémie. Je to jedna z monoklonálnych protilátok. Alirocumab predstavil v máji 2013 rakúsky vedec Manfred Schubert-Zsilavecz na „Pharmacon Meran“