MEDZISTAVCOVé KĹBY - ŠTRUKTúRA, FUNKCIA A CHOROBY - ANATÓMIA
Hlavná / Anatómia / 2020

Medzistavcový kĺbRedakcia Choice
kapary
kapary
Medzistavcové kĺby spájajú stavce navzájom. V závislosti od ich polohy dávajú chrbtici rôzne stupne mobility a súčasne stabilizujú stavce. Fazetový syndróm je bolestivá porucha ovplyvňujúca medzistavcové kĺby