XANTíN OXIDáZA - FUNKCIA A CHOROBY - LABORATÓRNE HODNOTY

Xantín oxidázaRedakcia Choice
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Xantín oxidáza je zodpovedná za konverziu na kyselinu močovú počas rozkladu purínov. Nedostatok alebo inhibícia enzýmu vedie k zníženiu hladín kyseliny močovej v krvi.