PRíČINY A LIEČBA NíZKEHO KRVNéHO TLAKU - LEKáRSKY LEXIKóN A RADY - SRDCA A CYKLUS

Príčiny a liečba nízkeho krvného tlakuRedakcia Choice
Infekčné choroby
Infekčné choroby
Mám nízky krvný tlak. Mnoho ľudí sa týmto tvrdením snaží vysvetliť svoje nepríjemné nepohodlie alebo zlyhanie. Je preto pochopiteľné, že konzultovaný lekár vzal takúto poznámku s určitým stupňom skepticizmu