TURNEROV SYNDRóM - PRíČINY, PRíZNAKY A LIEČBA - CHOROBY
Hlavná / Choroby / 2020

Turnerov syndrómRedakcia Choice
sildenafil
sildenafil
Turnerov syndróm alebo Ullrich-Turnerov syndróm možno vysledovať až k abnormalite chromozómov X, ktorá sa prejavuje predovšetkým vo forme krátkej postavy a absencie puberty. Turnerov syndróm sú takmer výlučne dievčatá (cca