ZVýŠENé TOALETNé SEDADLO - VYUŽITIE A VýHODY PRE ZDRAVIE - ZDRAVOTNÍCKE PRÍSTROJE

Zdvihnutá toaletná stoličkaRedakcia Choice
Infekčné choroby
Infekčné choroby
Seniori vedia každý deň o problémoch spojených s chodením na toaletu. Je ťažké vstať z nízkej toalety. Vhodné pre ne je vyvýšené toaletné sedadlo.