SYMPATICKý SYSTéM - ŠTRUKTúRA, FUNKCIA A CHOROBY - ANATÓMIA
Hlavná / Anatómia / 2020

súcitnýRedakcia Choice
Úzkostná porucha
Úzkostná porucha
Sympatický znamená časť vegetatívneho, nedobrovoľného nervového systému. Ovplyvňuje a inervuje množstvo orgánov a funkcií tela. Ergotropné účinky z neho vyplývajú, čo znamená, že zvyšuje výkon a