SOCIáLNA IDENTITA - FUNKCIA, úLOHA A CHOROBY - KRPERPROZESSE

Sociálna identitaRedakcia Choice
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Identita v zmysle sociálnej identity vyplýva z procesov sociálnej kategorizácie. Človek sa vidí ako človek, ako súčasť určitých skupín a ako jednotlivec. Skupinová príslušnosť spája ľudí s určitými hodnotami, ktoré patria k ich