SHUNT - LIEČBA, úČINKY A RIZIKá - OŠETRENIE

derivačnýRedakcia Choice
Hemangióma (krvná špongia)
Hemangióma (krvná špongia)
Bočník je spojenie medzi dutinami alebo plavidlami, ktoré sú navzájom od seba oddelené. Toto spojenie sa môže uskutočňovať prirodzene, napríklad malformáciou alebo tiež umelo, napríklad okolo a