PORUCHY SLUCHU, PORUCHY SLUCHU A OTOSKLERóZA - PRíČINY, PRíZNAKY A LIEČBA - CHOROBY
Hlavná / Choroby / 2020

Strata sluchu, poškodenie sluchu a otosklerózaRedakcia Choice
Infekčné choroby
Infekčné choroby
Hluchota je bežné ochorenie. Ak vezmeme do úvahy celkovú populáciu od dojčiat po starých ľudí, dá sa predpokladať, že v priemere po celom svete trpí poruchami sluchu približne desať percent všetkých ľudí. Nie každý o tom potrebuje lekára