ZAHALENé VIDENIE - PRíČINY, LIEČBA A POMOC - PRÍZNAKY
Hlavná / Príznaky / 2020

Videnie závojaRedakcia Choice
Infekčné choroby
Infekčné choroby
Ak je okolie pred človekom tak rozmazané, že môže hmlu iba vnímať, nazýva sa to tzv. Závojové videnie. Ako symptóm rôznych očných chorôb môže byť u dotknutej osoby postupný