FENYLKETONúRIA (PKU) - PRíČINY, PRíZNAKY A LIEČBA - CHOROBY
Hlavná / Choroby / 2020

Fenylketonúria (PKU)Redakcia Choice
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Dovolenka pre ľudí s demenciou - takto to funguje
Dedičné metabolické ochorenie fenylketonúria (PKU) sa vyskytuje len zriedka, ale v prípade detskej choroby si vyžaduje dôslednú stravu už od prvej minúty, aby sa zabránilo poškodeniu mozgu a akémukoľvek poškodeniu, ktoré s ňou nastane.